Ik ben sinds 2006 eigenaar van P&O Projectbureau en bied ondersteuning op het gebied van Personeel en Organisatie. Dat doe ik met passie, energie en plezier!

Inmiddels ben ik een zeer ervaren partner bij reorganisaties, fusies en interim opdrachten met oog voor begeleiding en coaching van mensen en teams. Samenwerken met ondernemingsraden en vakbonden maakt vaak onderdeel uit van mijn opdrachten.

De expertise in dit fascinerende vakgebied heb ik in ruim 25 jaar opgebouwd. Mijn aanpak is doelgericht, slagvaardig, met respect voor de mensen in de organisatie en met een open vizier voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

De (gemeentelijke) overheid, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en het midden- en kleinbedrijf zijn mijn opdrachtgevers. Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring in het primair en voortgezet onderwijs.

Zoekt u deskundige ondersteuning bij reorganisaties, strategische personeelsplanning, (remote) penvoering bij beleidsnotities, het updaten van uw arbeidsvoorwaarden of functieprofielen?

Werkwijze

Opdrachtgevers ervaren mij als deskundigresultaatgericht en een vakvrouw met jarenlange ervaring. Ik heb een sterk vermogen om praktisch en pragmatisch te werk te gaan. Altijd op zoek naar hoe iets wél of tóch kan. Een steunpilaar voor medewerkers en management door mijn heldere wijze van communiceren. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen waar alle partijen baat bij hebben. Bovenal heb ik plezier in mijn werk…

Diensten

Interim-werkzaamheden

Inzet op het P&O vakgebied

Remote-werkzaamheden

Coaching & Training

Referenties