Werkwijze

Monique Schellingerhout is een vakvrouw. Met jarenlange ervaring. Ze heeft een sterk vermogen praktisch en pragmatisch te werk te gaan. Altijd op zoek naar hoe iets wél of tóch kan. Een steunpilaar voor medewerkers en management door de wijze van communiceren. Ze is altijd op zoek naar oplossingen waar alle partijen baat bij hebben en naar oplossingen die acceptabel zijn.

Monique heeft ervaring op vele terreinen van P&O en Communicatie en is daardoor inzetbaar op vele manieren: leidinggevend, adviserend, meewerkend of coachend. P&O Projectbureau levert een bijdrage aan de ontwikkelingen van een organisatie. Haar aanpak klopt inhoudelijk en is met betrokkenheid van de juiste personen. Samenwerken met medewerkers uit de organisatie is cruciaal om doelen werkelijk te bereiken. Monique heeft een netwerk van deskundige collega’s om zich heen opgebouwd, die heel gericht ingezet kunnen worden.